April容与

April容与

 
   

又回忆起了剧场版二和cc篇的冲突,可是剧场版二偏偏一再被提起,这是官方明示吧!目前看到的有多重世界线、梦境、爱丽丝、时间回溯等解释,求樱学家一起讨论…
(为子供番操碎了心)

 
 
评论(2)
 
 
热度(7)